Koren staan zeer kleurig opgesteld om de overleden bisschop te eren

Jelko Luiten