Een gezin in een woestijndorp in de Tharwoestijn

Jelko Luiten